Shromáždění

Zveme Vás do našeho shromáždění, které probíhá každou sobotu od 9:00 hod. (někdy po domluvě se nescházíme druhou sobotu v měsíci – viz program)

Zpravidla začínáme kázáním Božího slova, po přestávce pokračujeme asi od 10:30 hod. sobotní školou, kde studujeme některé z biblických témat. Ve 4. čtvrtletí 2020 studujeme téma V Boží škole. Studium probíhá formou diskuze.

Než se rozejdeme, sdílíme se u poledního občerstvení.

Zveme všechny zájemce!