Historie

Historie celosvětové církve: zde

Historie vzniku sboru CASD (Církve adventistů sedmého dne) ve Šternberku.

Ve Šternberku vznikl sbor CASD snad již v roce 1942. Nemáme o tom ale žádné přesné záznamy, pokud takový sbor existoval, skončila jeho činnost odsunem Němců po válce.

V roce 1972 bylo úsilí založit sbor ve Šternberku korunováno úspěchem, vznikl sbor čítající 17 členů, slavnostní otevření proběhlo 21. října 1972.

Prvním místem shromažďování byla modlitebna Církve československé husitské. Dalším místem shromažďování byl podnájem u pana Žáka Karla, ul. Bojovníků za svobodu č.7 (dnešní Lentilka).

2. července 1981 byl zakoupen dům na Olomoucké 61, přebudován a 9. ledna 1982 slavnostně otevřen pro bohoslužebné účely.

4. října 2014 byla otevřena nová modlitebna CASD na Světlově 902/40.