Verš sboru pro rok 2016

08.1.16

img001

Žalm 37, 3-7
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!
Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní:
vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej.
Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.

Tento článek vydal: admin |  Pátek, 8. ledna, 2016 v 18:00. Můžete navázat na odpovědi tohoto článku prostřednictvím zdroje RSS 2.0 . Můžete zanechat odpověď, nebo vytvořit tzv. trackback z vaší vlastní stránky.

Zanechej komentář