Verš sboru pro rok 2017

06.1.17

2017060

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Izajáš 26, 3.4

Tento článek vydal: admin |  Pátek, 6. ledna, 2017 v 18:20. Můžete navázat na odpovědi tohoto článku prostřednictvím zdroje RSS 2.0 . Můžete zanechat odpověď, nebo vytvořit tzv. trackback z vaší vlastní stránky.

Zanechej komentář