Verš pro rok 2019

30.12.18

Jeremiáš 17, 7.8

Požehnán buď muž (člověk), který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“

Tento článek vydal: admin |  Neděle, 30. prosince, 2018 v 18:13. Můžete navázat na odpovědi tohoto článku prostřednictvím zdroje RSS 2.0 . Můžete zanechat odpověď, nebo vytvořit tzv. trackback z vaší vlastní stránky.

Zanechej komentář