Verš sboru pro rok 2016

08.1.16

img001

Žalm 37, 3-7
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!
Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní:
vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej.
Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.

Vydal: admin | Žádné komentáře

UKONČENÍ SEMINÁŘE

12.12.15

10. prosince 2015 se uskutečnilo poslední setkání semináře „Světem Bible“. V příštím roce se budeme setkávat opět při studiu biblických témat. O setkáních Vás budeme informovat na naších stránkách, nebo si můžete zavolat na tel.: č. 603448406.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Pozvánka

06.3.15

fbciaaja

Vydal: admin | Žádné komentáře

Přání

24.12.14

Novoroční přání

Novoroční přání

Vydal: admin | Žádné komentáře

Pozor změna!

12.12.14

Dne 13. prosince 2014 se ruší filmový večer, místo něho proběhne cestopisný pořad o Jihoafrické republice. Začínáme ve  13:00 hod. na Světlově 40.

Všechny srdečně zveme.

 

Vydal: admin | Žádné komentáře

Pozvání

28.10.14

Zveme Vás na multimediální seminář „Světem Bible“.

Zveme rovněž děti do kroužku kreativity.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Otevření modlitebny na Světlově

15.10.14

Dne 4. října 2014 jsme slavnostně otevřeli naší modlitebnu na Světlově. Událo se tak za přítomnosti našich členů, přátel, rodinných příslušníků, zástupce MSS CASD Jaroslava Stejskala, ale též zástupců Českobratrské církve evangelické, Církve Československé husitské a Křesťanských sborů. Prožili jsme sobotu plnou chval, díků, Božího požehnání. Děkujeme Bohu za krásný den i za novou modlitebnu!

Galerie

Vydal: admin | Žádné komentáře

Vítejte…

12.10.14

Vítejte na stránkách sboru Církve adventistů sedmého dne ve Šternberku.

 

Jsme otevřené, křesťanské společenství.

Všichni, kteří se zajímáte o základní životní otázky, nebo se chcete seznámit s Bohem a poselstvím Bible, jste srdečně zváni.

Bohoslužby se konají každou sobotu od 9:00 hodin. Začínáme kázáním Božího slova. Asi v 10:30 začíná druhá část, sobotní škola, ve které je možnost diskuze nad určenými tématy. Ve 4. čtvrtletí 2014 studujeme list Jakubův. (viz Program)

Vydal: admin | Žádné komentáře