Verš roku 2021

03.1.21

Římanům 4:7.8  

„Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!“

Vydal: admin | Žádné komentáře

Studium Bible v roce 2020

01.1.20

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 v sobotní škole studujeme téma: V Boží škole. Z důvodu nařízení vlády o zákazu shromažďování studujeme dané téma v domácích skupinkách. Začneme se znovu scházet ke společnému studiu po zrušení zákazu. (aktuálně od 21. 11.)

Viz program

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš sboru pro rok 2020

01.1.20

Žalm 4, 4

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš pro rok 2019

30.12.18

Jeremiáš 17, 7.8

Požehnán buď muž (člověk), který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“

Vydal: admin | Žádné komentáře

Studium v roce 2018

01.10.18

Ve 4. čtvrtletí roku 2018 v sobotní škole studujeme téma: Jednota v Kristu. Všechny zájemce srdečně zveme!

 

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš, který nás bude provázet v roce 2018

01.1.18

 

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

Římanům 13, 8

Vydal: admin | Žádné komentáře

Mirkův křest

10.4.17

Mirek_krest (1)

Jsme rádi, že v sobotu 15. dubna můžeme být svědky křtu jednoho z nás – Mirka Staňka. Křest bude v 18:15 na Poděbradech. Můžete ho přijít podpořit.

Vydal: admin | Žádné komentáře

Verš sboru pro rok 2017

06.1.17

2017060

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Izajáš 26, 3.4

Vydal: admin | Žádné komentáře

Cestopisný pořad

05.12.16

Všechny zájemce srdečně zveme na cestopisný pořad z Persie.

cestopis

Vydal: admin | Žádné komentáře

Podzimní koncert

05.9.16

Zveme všechny milovníky dobré hudby na podzimní koncert olomoucké skupiny M.E.K.A.

Koncert se uskuteční v sobotu 17. 9. 2016 od 15:00 hod. v modlitebně CASD Šternberk, ul. Světlov 40.

Vzhledem k uzavírce ulice Hvězdné údolí nelze na ulici Světlov parkovat. Využijte proto parkování před bytovými domy Světlov 17, Světlov 98 nebo parkoviště Dvorská.

Těšíme se na Vás.

Vydal: admin | Žádné komentáře